ACE nào có biết vườn ươm nào ở HCM ko hè? Em đang làm đề tài giám sát điều khiển vườn ươm mà chưa biết vườn ươm như thế nào cả. Muốn tới đó xem thực tế ra sao?? huuuu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: