cung cấp các loại tuyp Led T8, T5
T8 18W 1200mm
T8 9W 600mm
T5 18W 1200mm
T5 9W 600mm
Liên hệ : Lai Văn Hùng 01695 781 884

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: