Hiện tại có con PLC siemen logo 12/24Rc cần thanh lý. Ai có nhu cầu xin liên hệ: 01264722592 hậu

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: