Trong hoạt động kiểm toán năng lượng, các số liệu phục vụ công tác đánh giá, phân tích thực trạng tiêu thụ năng lượng cần phải đầy đủ và chính xác.

Thông qua các hoạt động kiểm toán năng lượng (KTNL) tại nhiều doanh nghiệp, VEA đã trang bị trọn bộ thiết bị phụ vụ hoạt động KTNL với chất lượng tốt nhất. Bao gồm các thiết bị:

<embed=<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/34015711" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/KTNLVietnam/trang-thit-b-phc-v-kim-ton-nng-lng-kim-ton-nng-lng-vit-nam" title="Trang thiết bị phục vụ kiểm toán năng lượng - Kiểm toán năng lượng Việt Nam" target="_blank">Trang thiết bị phục vụ kiểm toán năng lượng - Kiểm toán năng lượng Việt Nam</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/KTNLVietnam" target="_blank">KTNLVietnam</a></strong> </div>/embed>

Do đặc thù của ngành năng lượng nên giá thành hầu hết các thiết bị đo kiểm trên đều lớn. Vì vậy, đối với các đơn vị kiểm toán năng lượng nhỏ, đơn vị nghiên cứu, trường đại học, nhóm sinh viên,… có nhu cầu sử dụng thiết bị không thường xuyên thì việc mua các thiết bị trên sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế.
Dịch vụ cho thuê thiết bị KTNL của VEA chính là giải pháp tốt nhất cho Quý khách hàng.

Các đơn vị, doanh nghiệp,… có nhu cầu sử dụng thiết bị KTNL vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.


Mr. Thuận
Tel: (+84)94 831 8306
Email: thuannq.vea@gmail.com
Kiểm toán năng lượng Việt Nam (VEA)
VPGD: Tầng 3, số 30, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (+84)4 36757260
Website: kiemtoannangluongvietnam.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: