Bán máy tiện CNC Takisawa TS20
Fanuc 6M
Mâm cặp 250mm
Trục chính: 3500v/p
X=340mm, Z=620mm
Chống tâm 700mm
Số ổ dao:10
Lien hệ: O913O45386
Cnc2nd@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: