như tiêu đề, em đang làm bài tấp điện tử cơ bản.
các anh có thể giúp em cách tra thông số như : beta, Cbc. Cbe, của con transistor 2N2012, theo em biết trong datasheet thì Hfe là thông số Beta tuy nhiên trong có có nhiều thông số không biết lấy cái nào cho đúng.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: