Thông báo Nhận phiếu đỏ đăng ký môn học HK1 2010-2011

Vào 9h sáng thứ Hai 21.06.2010 các bạn lớp DD06KTD5+6 gặp Lớp trưởng Trí tại hồ nước B1 để nhận phiếu đỏ đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2010-2011. Các bạn nên chuẩn bị sẵn để tô rồi nộp lại liền cho Lớp trưởng luôn vì đến thứ 4 là hết hạn rồi.
Các bạn cũng chuẩn bị sẵn tiền 150k để đăng ký tham gia Gala KTĐ nếu muốn.
Cám ơn các bạn đã xem thông báo.
Thay mặt Lớp trưởng, enix

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: