mình sắp nộp nhưng vẽ hoài ko được mạch in Nghịch lưu này mọi người có thể nhín chút thời gian vẽ dùm mình được không?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: