chào các anh/chị.em có vấn đề mà không hiểu mòng mõi người giúp cho

1:bộ điều chỉnh điện áp AVR trong mát phát điện công nghiệp nó phụ thuộc vào công suất đầu phát như thế nào
2:nếu nó phụ thuộc thì chọn như thế nào là đúng.cho em tài liệu nói về vấn đó với
3:VD mình có 1 bộ AVR hỏng,mình muốn thay bộ AVR tương đương thì cần chú ý tới các thông số nào của AVR ( không thay đúng moden của bộ AVR đã hỏng)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: