Mình đang có một vài át và khởi tồn kho mới 100% như sau
1/ MCCB LS 800A (Mã ABN803C) = 4.500.000 (1 cái)
2/ Khởi động từ LS 32A-220V (Mã MC-32a) = 370.000 (2 cái)
3/ Rơ le nhiệt LS 22-32A (Mã MT32/3H) = 140.000 (1 cái)
4/ MCCB LS 200A (Mã ABN203C) = 780.000 (1 cái)
5/ Shuntrip LS 220V (Mã SHT(T)-200C) = 150.000 (1 cái)
6/ MCCB Hyundai 100A (Mã UAB100C) = 410.000 (1 cái)
7/ Rơ le Schneider RM17TU00 = (2 cái)
8/ Khởi Schneider 12A-24V (Mã LC1D12B7) = 200.000 (1 cái)
Liên hệ 0922257974

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: