Bác nào có bản vẻ lắp đặt đường nước nhà vệ sinh và bồn cầu cho em xin với . e Me học điện công Nghiệp nên về khoản này chả biết j cả.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: