CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT
CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG KOINO

Hiện tại kho chúng tôi có sẵn mục hàng sau với số lượng nhiều

- Cam Switch KH-301-3103


CÓ NHU CẦU LIÊN HÊ:

MS. HÒA: 0916 608 404
EMAIL: troly.hpinter@gmail.com

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: