ai có tài liệu về Điều Khiển Tựa Từ Thông roto(3 Pha) cho em xin tham khảo mới. đối với em cái này nó mới tinh.

hchidat@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: