Xin chào các cao thủ trong diễn đàn, hiện nay tôi đang tìm hiểu về hệ thống chữa cháy sprinkler. Tôi đã nghiên cứu TCVN 7336 nhưng còn thăc mắc sau chưa giải thích được:
Chung cư gồm 6 tầng, không có tầng hầm. Tất cả các tầng đều dùng làm căn hộ với diện tích tối đa mỗi căn hộ là 90m2. Hệ thống sprinkler được thiết kế cho tất cả các phòng. Theo TCVN7336 thì diện tích để tính lưu lượng nước phải lấy 240m2 với nguy cơ cháy trung bình. Tuy nhiên tôi lại hiểu là mỗi phòng ở chỉ tối đa 90m2 và là các khoang cháy được ngăn bởi vach tường chống cháy, như vậy lượng nước cấp cho hệ thống sprinkler chỉ cần tính theo diện tích 90m2 là đủ.
Đề nghị các anh (chị) trong diễn đàn có kinh nghiệm cho ý kiến.
Xin cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: