AE giúp mình mô phỏng chương trình này với, mình làm nhiều lần rồi mà vẫn không được. ae xem chương trình và giúp mình mô phỏng với. thank ae nhiều. mình dùng plc s7-200
đây là link downloand
http://www.data.webdien.com/free/dow...d0a39dbe4d41db

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: