Bạn nào có tài liệu "giáo trình thực hành máy điện" - TS. Bùi Văn Hồng - TS. Đặng Văn Thành - ThS. Lê Hoàng Lâm và quyển "công nghệ chế tạo thiết bị điện" - Nguyễn Văn Sĩ không vậy? cho mình xin với, mình đang cần để hiểu rõ hơn về cách quấn dây

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: