em đang làm đồ án chuyên ngành 2 . đề tài như trên tít. mà thầy k cho thông số j cả. bắt tự tìm kiếm thật sự khoai quá mọi người có tài liệu j giúp em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: