- Mạch điện tử được thiết kế trên máy tính bằng phần mềm keil C
- Số sản phẩm đếm được hiển thị trên 06 led 7 đoạn.
- Hệ thống có thể đếm được tối đa 999999 sản phẩm; nếu vượt qua con số này, hệ thống phải tự động đưa ra cảnh báo (mô phỏng bằng loa, còi...)
Ai giúp với. e mới học lên chưa pit gì nhiều.
cho e xin cord và mạch trên proteus với.
e cảm ơn trước....

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: