Các bác giúp em với , thầy giáo cho em cái đề tài này mà em ko biết bắt đầu thế nào. Xin các bác chỉ giup em với thanks các bác nhiều

ứng dụng PLC điều khiển giàn quay trụ bê tông ly tâm và hệ thống tưới bảo dưỡng trụ hàng ngày
thì phần 1 là: thực tế việc điều khiển giàn quay trụ bê tông ly tâm và hệ thống tưới bảo dưỡng trụ hàng ngày tại công ty XXX. Trong phần này cố gắng nêu các vấn đề chưa thật sự tốt mà chúng ta muốn giải quyết (cải tiến) và cố gắng đưa vào các hình ảnh thực tế.
Phần 2: Các giải pháp ứng dụng PLC vào vấn đề đã nêu để có các cải tiến (đây là phần chính của đồ án). Nội dung phần này gồm:
a. Các giải pháp
b. Lựa chọn giải pháp
c. Tính toán Thiết kế
d. Đánh giá
Phần 3 Kết luận (nêu rõ các việc đã làm được, đánh giá việc làm như thế có hữu ích gì, có khả năng triển khai thực tế hay không?)

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: