tình hình em đang làm đồ án tốt nghiệp nâng ha điện cực lò hồ quang .dùng động cơ một chiều kích từ độc lập ,dùng plc.em đang gặp khó khăn .vậy có ai đả làm đồ án này chưa? cho em xin tài liệu tham khảo với ah.em cảm ơn ah!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: