a e nào giúp em bài này với: Bộ dây xếp đơn
cho Zt=18
Ze=k=36
2p=4

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: