Theo ý kiến thẩm tra như sau:
 Tiết diện dây PEN bằng ½ tiết diện dây pha như trong thiết kế là không đảm bảo. Lý trong trong thuyết minh tính toán chưa xét đến ảnh hưởng của thành phần hài, đặc biệt là hài bậc ba trong dòng điện ba pha do các tải phi tuyến tạo ra trong mạng điện công nghiệp(theo TCVN 7447-2010 hay IEC 60364). Đề nghị thiết kế kiểm tra lại.
 Về kích thước dây PEN thì trong TVCN 7447 hoặc IEC 60364 có quy định rất chi tiết về tính toán kích thước dây PEN. Do đó đơn vị thiết kế phải tính toán lại và phải có bảng tính toán cụ thể, trong đó phải xét đến thành phần hài trong lưới điện (lưu ý theo tiêu chuẩn này thì kích thước dây PEN nhỏ nhất là bằng tiết diện dây pha khi thành phần hài bậc ba của dòng điện pha là 0% đến 15% va lớn hơn dây pha khi thành phần hài lớn hơn 15%).
Em tìm theo TCVN 7447-2010 mãi mà vẫn chưa thấy, ý kiến thẩm tra này có đúng không? bác nào Tiêu chuẩn này có thể gửi cho em với

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: