Các anh/chị trên diễn đàn cho em xin tài liệu TCVN 1613-75 trình bày các ký hiệu trong bản vẽ thiết kế, em lần đầu làm đồ án mong anh/chị giúp đỡ. Em có tìm trên đây nhưng chỉ toàn là tên của các loại tiêu chuẩn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: