Các bạn than mến!

Nếu là 1 nhân viên đấu thầu cho 1 dự án nào đó thì chúng ta phải thực hiện những bước như thế nào. Với 1 công trình M&E chẵng hạn

Nếu bạn nào có tài liệu hướng dẫn hay kinh nghiệm làm việc vui lòng chia sẽ để mình bước vào lĩnh vực này được thông suốt hơn.

Thân

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: