CÔNG TY CỐ PHẦN QUỐC TẾ HỢP PHÁT
CHUYÊN CUNG CẤP THIÉT BỊ HẢNG NEMICON

- Encoder OSS-006-2HC 60P/R (24-050-00E)


CÓ NHU CẦU LIEN HỆ:

MS. HÒA: 0916 608 404

HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: