Thông báo Thực tập Tốt nghiệp (25.06.2010)


THÔNG BÁO
Về việc thực tập tốt nghiệp sinh viên chính quy.
Các sinh viên không đăng ký thực tập lẻ mà đi theo nhóm tập trung lúc 14h, Thứ 6 (25/06/2010) tại trước Bộ môn Hệ thống điện (Phòng 105B1)
Thứ 2, 21/06/2010
BM HTD

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: