Em đang làm đồ án về ballast điện tử.về nguyên lý làm việc của mạch em có nhiều chỗ em không hiểu. Anh chị nào rành chỉ em với.

file datasheet UC3872
http://www.data.webdien.com/free/dow...5e37c3a3dfa7ff

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: