Cháo cac anh
em muốn sư dùng đồng hồ jec t980 suất ngỏ out 4 -20mA chỉnh tốc độ quạt sử
dụng inverter nhưng không biết cài đặt đồng hồ anh nào biết chỉ giùm

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: