Mình đang làm cái đồ án điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng phương pháp điều khiển từ thông roto.
Ai có tài liệu về vấn đề này cho em tham khảo với..

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: