Trích dẫn Gửi bởi hoangsa_letoan Xem bài viết
Có ai có tài liệu chi tiết về vấn đề này không vậy. Cảm ơn mọi người nhiều
bạn đọc lại tài liệu liên quan đến đường dây dài, học ở môn Lưới điện 2 phần 1 tại ĐHBKHN, hoặc đọc trong quyển lưới điện 1,2,3 của Trần Bách, sách của Trần Bách nhiều chỗ hay cao siêu khó hiểu, bạn tham khảo giáo trình học trên lớp của các khóa HTD dễ hiểu hơn rồi đọc sách Trần Bách để hiểu sâu hơn.