CÔNG TY CP QUỐC TẾ HỢP PHÁT

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ HÃNG NEMICON

- HES-25-2MHC-800-050-00


CÓ NHU CẦU LIÊN HỆ:

LÊ THỊ THÚY HÒA

Mobile : +84 126 500 5470
+84 0916 608 404
Email : troly.hpinter@gmail.com
r
=================================================
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 2323 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: