Chào cả nhà.các bác giải thích giùm em cáp ghi như thế này là như thế nào với Thank!
0.6KV XLPE/PVC 4x2x(1C-185) SQ, E185

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: