Ai trả lời giúp mình câu này với:"tổn thất điện môi có phải là nguyên nhân chính gây nóng thiết bị khi làm việc không.Tại sao?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: