Viện phát triển Kinh tế quốc tế chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn lao động cho các Cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu học và lấy chứng chỉ An toàn lao động. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0961.908.335. Mr. Tuấn- Phòng đào tạo- Viện Phát triển Kinh tế quốc tế. Trân trọng cảm ơn !

Viện phát triển Kinh tế quốc tế chuyên đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn lao động cho các Cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu học và lấy chứng chỉ An toàn lao động. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline: 0961.908.335. Mr. Tuấn- Phòng đào tạo- Viện Phát triển Kinh tế quốc tế. Trân trọng cảm ơn !