Ai có tài liệu đầy đủ (cấu hình vào-ra,giao diện,dải điều chỉnh...) về một rơ le thời gian cụ thể share giúp em với ạ. Thanks all!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: