Cho e hỏi có ai biết cách cài đặt T20 để kết nối truyền thông về máy tính. Từ máy tính có thể biết được dòng và áp rơle đang hoạt động

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: