Tình hình là mình đang cần:
Vôn kế : 0-600VDC
Ampe kế 50ADC/ Shunt 60mV hoặc 75mV
Ưu tiên loại hiển thị số
Nếu có loại tích hợp Vôn kế và Ampe kế trên cùng một đồng hồ thì càng tốt.
Bác nào có thì gửi giá vào mail cho mình : hiep.data@gmail.com
Thank!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: