Hiện nay công nghệ ngày càng cao, các nhà cao tầng việc đầu tư thang máy là rất cần thiết. Các sự cố thang máy hiện nay đang chưa chú ý nhiều đó là sự ổn định nguồn điện, sự cố mất điện đột ngột rất nguy hiểm cho quá trình chạy thang máy.

Để khắc phục được vấn đề này cần có thiết bị bo luu dien để khắc phục sự cố này.

Hệ thống bộ lưu điện ups được sử dụng để ổn định điện áp và trống mất điện đột ngột

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: