Các anh cho em hỏi thiết kế đường dây quy hoạch đô thị cấp điện cho các nhà dân thì sử dụng kiểu mạng nào? TT , TN-C hay TN-S.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: