cho mình hỏi:
khi làm việc bình thường ở tần số 50 Hz.thì máy biến áp có sinh ra thêm tần số dao động riêngnaof nữa không? tại sao?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: