Nhờ mọi người giải đáp giúp mình vấn đề này: hệ thống điện bị quá tần số và thấp tần số sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hệ thống, máy phát, và các thiết bị?

Thanks.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: