Có bạn nào biết các định mức ( đơn giá VL, NC, M, các hệ số trong dự toán) hiện hành áp dụng cho chuyên ngành xây lắp điện không? cho mình xin với.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: