Cần bán hàng Omron dự án còn dư:
1, Timer: H5CX-A-N: 15 con còn mới, đầy đủ hộp, phụ kiện: 2.100.000
2, Counter: H7CX-A-N: 3 con còn mới, đầy đủ hộp, phụ kiện: 2.350.000
Kèm bảo hành trách nhiệm 3 tháng

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: