Model: IXA45IF1200HB, IXDN55N12D1, DSEI2X61-12B, IXA60IF1200NA

Hãng: IXYS (Germany)

Hình ảnh:
Vui lòng liên hệ:

VO PHI LONG
Mobile : 0916 908 404 / 096 2526 978
Email : sale8.hpinter@gmail.com
YM : sale8.hpinter@yahoo.com
Skype : philong_hpinter
=================================================
HOP PHAT INTERNATIONAL CORPORATION
Head office: H7 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Transaction office: 4/3 Quang Trung, Ward 10, Go Vap Dist., HCMC, Vietnam
Tel : +84 8 3894 1123 Fax : +84 8 3894 1124
www.quoctehopphat.com / www.hpinter.vn

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: