Nhờ các búc giúp em về .
1)Nguyên lý làm việc của bảo vệ quá dòng:
a)bảo vệ dòng điện cực đại có hướng?
b) Bảo vệ dòng điện cực đại không hướng?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: