mọi người dịch giúp mình cụm từ này với: Synchronous machine connected to an infinite bus, infinite bus có phải là lưới điện vô cùng lớn k vậy? thanks!

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: