Các bác cho e nhờ tí nha
-các yếu tố ảnh hưởng đến tổ nối dây của MBA, ảnh hưởng của tổ nối dây đến chế độ vận hành điểm trung tính MBA.
-cánh vẽ vectơ biểu diễn mối liên hệ giữa các dạng công suất.
e xin cảm ơn nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: