cho mình hỏi cos phi trước CB và sau CB có khác nhau không. sau CB có tụ bù.

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: