Rơle phân biệt ngắn mạch 2 pha với ngắn mạch 2 pha - đất trong mạng trung tính nối đất trực tiếp thế nào nhỉ các bạn, Sơ đồ nối TI là sao hoàn toàn.
+++---o0o---+++
Nếu phân biệt ngắn mạch 2 pha - đất là có dòng qua trung tính thì sao rơle biết được, vì 3 TI đặt 3 pha ? ?

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: