Hiện tại mình đang làm một đề án về plc cho công ty, vì mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, về phần viết chương trình plc, mình đã cơ bản hoàn thành, phần HMI viết gần hoàn thiện, chỉ còn khó khăn ở một điểm mà mình suy nghĩ và đã tham khảo nhiều nơi mà vẫn chưa biết làm là lưu trữ lại lỗi của quá trình vận hành tạo thành 1 trang lịch sử lỗi với các thông số đi kèm về nhiệt độ và áp suất... với màn hình HMI KTP 600 đơn ko có liên kết với mạng nào hết, điều khiển 1 plc s71200. phần mềm mình dùng là tia portal v12 sp1, wincc profession v12 sp1, wincc flexible 2008 sp3, mong mọi người giúp đỡ...
+++---o0o---+++

+++---o0o---+++

+++---o0o---+++

+++---o0o---+++

--------------------------------------------------------------------------------
Xem bài viết cùng chuyên mục: